Uzbekistan to become Observer of Eurasian Economic Union