पाकिस्तान। चीन। रूस। क्वाड। एक्ट फार ईस्ट। एशियाई नाटो। लावरोव।
रूस-पाकिस्तान संबंध एक भुलावा

रूस के विदेश मंत्री लावरोव 5-6 अप्रैल 2021 को भारत दौरे पर आए था। उनका मकसद अपने राष्ट्रपति व्लादिमी....

Contact Us